Styrelsen

Marbogårdens samfällighetsförenings styrelse 2023-2024:
Ordförande: Jon Eriksson, Vitsippan 5, 0702-29 64 49
Vice ordförande: Urban Söderqvist, Vitsippan 2, 0761-30 24 33
Sekreterare: Monica Bridholm, Vitsippan 20, 0706-43 49 01
Vice sekreterare: Linda Ahlstedt/Sahl, Gullvivan 1, 0769-47 78 90
Kassör: Christer Karlsson, Vitsippan 6, 0704-95 60 84
Vice kassör: Mats Ericsson, Smörblomman 4, 0709-80 10 67
Ledamot: Inga-Lill Fahlgren, Smörblomman 7, 073-6122924