Styrelsen

Marbogårdens samfällighetsförenings styrelse 2021-2022:
Ordförande: Åsa Eklund, Blåklockan 5, 0702-44 42 83
Vice ordförande: Jon Eriksson Vitsippan 5, 0702-26 41 49
Sekreterare: Monica Bridholm, Vitsippan 20, 0706-43 49 01
Vice sekreterare: Håkan Friman, Liljekonvaljen 7, 0706-60 09 59
Kassör: Olof Nyström, Prästkragen 6, 0709-59 58 48
Vice kassör: Mats Ericsson, Smörblomman 4, 0709-80 10 67
Ledamot: Urban Söderqvist, Vitsippan 2, 0761-30 24 33