Medlemslistan

Medlemslistan med adresser och telefonnummer uppdateras och kommer att mailas ut till medlemmar i föreningen under veckan.
Vill du ha en medlemslista i pappersformat, får du höra av dig till mig.

Monica Bridholm

0706-43 49 01