Protokoll från styrelsemöte 3 2018-2019

Här finns protokollet: