Information gällande grannsamverkan

Här kommer senaste utskicket från polisen gällande grannsamverkansinformation och båtsamverkansinformation. Detta är det andra grannsamverkan- och båtsamverkansutskicket för 2019