Uppdatering angående fiber

Äntligen har Lidköpings bredband kunnat presentera en grov tidsplan när det kan bli dags för fiber i Marbogården. Enligt plan kommer de att börja gräva i vårt område vecka 35. Sedan kommer Lidköpings Elnät att gräva mycket i området i höst så vissa av dessa grävningsarbeten kommer utföras samtidigt. När det blir dags att gräva in på just din tomt så kommer kommunen kontakta dig som beställt att du vill ha fiber. Du får då berätta vart du önskar att få ingrävt fibern på din tomt och sedan in i ditt hus.

Kommunens uppskattning är att man ska kunna aktivera och beställa tjänster på sin fiber i början av 2021. På denna sida kommer de lägga ut viss information under projektets gång, https://openbit.se/anslut/tunbananetapptre