ÅRSMÖTET uppskjutet till hösten

Årsmötet i Marbogårdens samfällighet är uppskjutet till hösten p.g.a. Covid-19 restriktioner.