Arbetsdag i Marbogårdens samfällighet

Styrelsen har planerat för en arbetsdag i Marbogårdens samfällighet söndagen den 8 maj. Vi startar klockan 9.00.

Mer om arbetsuppgifterna tas upp på årsmötet 1 maj.