Båtplatslistan

En preliminär första fördelning av båtplatserna har gjorts och alla som vill ha en båtplats har fått det.
Listan finns anslagen vid sjösättningsplatsen.

 

Jon och Monica