Protokoll under 2021-2022

Det kan vara svårt att hitta protokollen i Filarkivet, så jag kommer i fortsättningen lägga dem på två ställen, på första sidan och i Filarkivet.

Årsmötesprotokollet

Protokoll 1

Protokoll 2

Protokoll 3